Intro
Menu

AsiaOnlineSlot.com เป็นเจ้าของโดยบริษัท Media 88 และบังคับใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัท

Media 88 (“Media 88”, “we”, “us”) เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลูกค้าและผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา (“คุณ”) เราพยายามที่จะจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างระมัดระวังรักษาความปลอดภัย และปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันข้อมูล

Media 88 อาจส่งเนื้อหาทางการตลาดเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเรา บริการ สินค้า ผลิตภัณฑ์ที่เรานำเสนอร่วมกันกับสถาบันการเงิน ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องและสมาชิกบริษัทในเครือของ Media 88 ผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารต่างๆ เช่น อีเมล ข้อความ ป๊อปอัพ การแจ้งเตือนแบบ Push และแอปพลิเคชันรับส่งข้อความ

นโยบายนี้ทำงานอย่างไร

วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้คือเพื่ออธิบายว่าเหตุใดและอย่างไรที่เราประมวลผลข้อมูลที่อาจเกี่ยวข้องกับคุณ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายของคุณ นโยบายนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแทนที่ข้อกำหนดของสัญญาใด ๆ ที่คุณมีกับเราหรือสิทธิที่คุณอาจมีภายใต้กฎหมายการคุ้มครองข้อมูล

1. ใครรับผิดชอบในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ?

Media 88 Operations  เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (Data Controler) ผู้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บริษัท ที่กำหนดวิธีการและวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

คุณควรตระหนักว่าแม้ว่าเราจะรับผิดชอบหลักในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่ข้อมูลอาจเก็บไว้ในฐานข้อมูลซึ่ง บริษัท อื่น ๆ สามารถเข้าถึงได้ เมื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บริษัท ทุกแห่งจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้

Media 88 เป็นกลุ่ม บริษัทที่มี บริษัทในหลายประเทศเช่นในประเทศไทย และ  ฟิลิปปินส์

2. ข้อมูลส่วนตัวที่เราประมวลผล

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้เกี่ยวกับตัวคุณ:

 • ชื่อ
 • ที่อยู่อีเมล
 • รหัสผ่าน
 • ที่อยู่ IP
 • ข้อมูลตำแหน่ง
 • การใช้งานเว็บไซต์
 • เพศ
 • อายุ
 • ความชอบส่วนบุคคลและความคิดเห็น

3. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่ออะไรและเมื่อไหร่ที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ?

Media 88 จะรวบรวมข้อมูลจากคุณโดยตรงเมื่อคุณใช้บริการของเราหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ:

 • ส่งอีเมลส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการดูหัวข้อ 6 ด้านล่างเกี่ยวกับการตลาดทางตรง
 • วิเคราะห์ข้อมูลในระบบและฐานข้อมูลของเราเพื่อปรับปรุงแนวทางในการดำเนินธุรกิจและเว็บไซต์ของเราตามความต้องการของผู้ใช้เพื่อให้บริการและประสบการณ์ของผู้ใช้ที่ดียิ่งขึ้น
 • ปรับปรุงและกำหนดเป้าหมายโฆษณาที่คุณได้รับจากเรา
 • ลงทะเบียนฟอรัมการแชทหรือคาสิโนเว็บบอร์ดถ้าเราจัดให้มีขึ้นซึ่งคุณสามารถให้ความคิดเห็นได้
 • ปฏิบัติตามหรือใช้สิทธิตามกฎหมายหรือสิทธิตามกฎหมายของเรา

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อ 3 และเมื่อเราพอใจที่:

 • คุณได้ให้ความยินยอมแก่เราโดยใช้ข้อมูลในแบบนั้นหรือ
 • การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสนับสนุน ‘ความชอบธรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย’ ที่เรามีในฐานะธุรกิจ (เช่นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราหรือดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วชุดข้อมูลของเรา) ในลักษณะที่เป็นสัดส่วนและเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

4. เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับใคร

เราทำงานร่วมกับบุคคลที่สามจำนวนมากเพื่อช่วยในการจัดการธุรกิจและให้บริการของเรา บุคคลที่สามเหล่านี้เป็นครั้งคราวต้องมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

 • Aweber Systems, Inc. ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการรับรองจาก Privacy Shield ซึ่งได้รับการรับรองตามที่คุณเห็นในที่นี้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของเรา
 • ผู้ให้บริการปลั๊กอินและโฮสต์ของ com Automattic, Inc. ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาที่เป็น Privacy Shield ได้รับการรับรองตามที่คุณอาจเห็นที่นี่ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในนามของเรา
 • ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ของเรา (เช่น Google, Hotjar และ VWO) ซึ่งประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเองในฐานะ ผู้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลsโปรดอ่าน นโยบายคุกกี้ ของเราในภาคผนวกด้านล่างเพื่อระบุวิธีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยผู้ให้บริการ analytics
 • ผู้ให้บริการหรือหน่วยประมวลผลข้อมูลที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในคำแนะนำของเราตัวอย่างเช่นบริการคลาวด์
 • บริษัท ย่อยของเราในกลุ่ม Media 88 ซึ่งตั้งอยู่ภายในหรือภายนอกประเทศไทย และ ฟิลิปปินส์ การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปตามข้อตกลงในการถ่ายโอนข้อมูลภายในกลุ่ม Media 88
 • หากเรามีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับภาระผูกพันทางกฎหมายหรือปกป้องผลประโยชน์หรือความมั่นคงของเรา
 • ในกรณีที่เราขายซื้อหรือจัดระเบียบธุรกิจหรือสินทรัพย์อื่น ๆ อีกครั้งหรือหากทรัพย์สินของเราได้รับจากบุคคลที่สามรวมทั้งผู้ขายหรือผู้ซื้อในอนาคต

5. การโอนเงินระหว่างประเทศ

การโอนเงินระหว่างประเทศหมายความว่าข้อมูลส่วนบุคคลถูกโอนไปยังประเทศนอกทวีปเอเชีย

ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 ข้างต้นเราอาจอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่สามที่อาจอยู่นอกสหภาพยุโรป

นอกจากนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากเราได้รับคำขอทางกฎหมายหรือข้อบังคับจากหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายต่างประเทศนอกสหภาพยุโรป

เราจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่ามีการจัดการข้อมูลระหว่างประเทศเพื่อปกป้องสิทธิและความสนใจของคุณ การร้องขอข้อมูลที่เราได้รับจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

คุณมีสิทธิ์ที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันที่เราได้ดำเนินการตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ติดต่อเรา (ดูหมวด 8) หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

6. การตลาดทางตรง

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อส่งการสื่อสารการตลาดทางตรงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เราและคู่ค้าของเราเสนอให้กับคาสิโนออนไลน์เช่นการพนันกีฬาและบริการทางการเงิน ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของอีเมลหรือโฆษณาออนไลน์ที่กำหนดเป้าหมาย

ในบางกรณีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดจะขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเรา (ดูหัวข้อ 3 ข้างต้น) เมื่อจำเป็นต้องใช้กฎหมายจะขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณ

คุณมีสิทธิ์ที่จะบอกว่าไม่ได้ทำการตลาดทางตรงได้ตลอดเวลา คุณสามารถใช้ลิงก์เลือกไม่ใช้ที่คุณพบในการสื่อสารการตลาดทางตรงทั้งหมดหรือติดต่อเรา (ดูหมวด 8)

เราดำเนินการเพื่อ จำกัด การตลาดทางตรงให้อยู่ในระดับที่สมเหตุสมผลและเป็นสัดส่วนและส่งการติดต่อสื่อสารที่เราเชื่อว่าอาจเป็นที่สนใจหรือเกี่ยวข้องกับคุณโดยพิจารณาจากข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ

7. เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเท่าใด

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบใดที่จำเป็นตามสมควรเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 ของนโยบายนี้

ในบางสถานการณ์เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดทางกฎหมายภาษีหรือบัญชี

เราเก็บรักษานโยบายการเก็บรักษาข้อมูลสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในความดูแลของเรา ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่จำเป็นอีกต่อไปเราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการลบอย่างปลอดภัยหรือระบุชื่อ

8. คุณมีสิทธิอะไรบ้าง?

คุณมีสิทธิ์หลายประการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิแต่ละข้อสามารถดูได้จากตารางต่อไปนี้

ในการใช้สิทธิ์ของคุณคุณสามารถติดต่อเราโดยส่งอีเมล์ไปที่ privacy@asiaonlineslot.com หรือเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับ Media 88 ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อ 1 ข้างต้น

โปรดทราบสิ่งต่อไปนี้หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ของคุณ:

ทางเข้า

คุณสามารถขอให้เรา:

 • ยืนยันว่าเรากำลังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไม่
 • ให้สำเนาของข้อมูลนั้น
 • ให้ข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเช่นข้อมูลที่เรามีอยู่สิ่งที่เราใช้สำหรับใครที่เราเปิดเผยให้เราทราบว่าเราถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวนอกสหภาพยุโรปและเราปกป้องมันอย่างไรเราจะเก็บข้อมูลนั้นไว้นานแค่ไหน สิทธิที่คุณมีวิธีที่คุณสามารถร้องเรียนได้จากที่เราได้รับข้อมูลของคุณและเราได้ดำเนินการตัดสินใจหรือการจัดทำโปรไฟล์โดยอัตโนมัติในขอบเขตที่ข้อมูลนี้ยังไม่ได้ให้ไว้กับคุณในนโยบายนี้

การทำให้ถูกต้อง

คุณสามารถขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง

เราอาจพยายามตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนที่จะแก้ไข

การลบออก

คุณสามารถขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยเฉพาะที่:

 • มันไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่มันถูกเก็บ;หรือ
 • คุณได้เพิกถอนการยินยอมของคุณ (ซึ่งการดำเนินการขึ้นอยู่กับความยินยอม)หรือ
 • หลังจากประสบความสำเร็จในการคัดค้าน (ดู ‘คัดค้าน’ ด้านล่าง);หรือ
 • มันได้รับการประมวลผลผิดกฎหมาย;หรือ
 • เพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกมัดทางกฎหมาย

เราไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำขอของคุณเพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากจำเป็นต้องมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

 • สำหรับการปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมายหรือ
 • สำหรับการจัดตั้งการออกกำลังกายหรือการป้องกันการเรียกร้องทางกฎหมาย

มีสถานการณ์อื่น ๆ บางอย่างที่เราไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำขอลบเนื้อหาของคุณแม้ว่าทั้งสองกรณีนี้เป็นสถานการณ์ที่เราจะปฏิเสธคำขอดังกล่าวมากที่สุด

การจำกัด

คุณสามารถขอให้เรา จำกัด (เช่นเก็บ แต่ไม่ใช้) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เฉพาะที่:

 • ความถูกต้องของข้อโต้แย้ง (ดูการแก้ไข) เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้หรือ
 • การประมวลผลไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่คุณไม่ต้องการให้ลบหรือ
 • มันไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่มันถูกเก็บรวบรวม แต่เรายังคงต้องการที่จะสร้างการออกกำลังกายหรือปกป้องสิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย;หรือ
 • คุณได้ใช้สิทธิ์ในการคัดค้านและการตรวจสอบพื้นที่ที่เอาชนะอยู่ระหว่างดำเนินการ

เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไปได้ตามคำขอสำหรับข้อ จำกัด ที่:

 • เราได้รับความยินยอมจากคุณหรือ
 • เพื่อสร้างการออกกำลังกายหรือปกป้องสิทธิเรียกร้องทางกฎหมายหรือ
 • เพื่อปกป้องสิทธิของบุคคลธรรมดาหรือกฎหมายอื่น

ความเบา

คุณสามารถขอให้เรามอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับคุณในรูปแบบที่ใช้กันโดยทั่วไปรูปแบบที่อ่านได้โดยเครื่องหรือคุณสามารถขอให้ส่งข้อมูลไปยัง ผู้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคล อื่นได้โดยตรง แต่ในกรณีใด ๆ :

 • การประมวลผลจะขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณหรือเกี่ยวกับการทำสัญญากับคุณและ
 • การประมวลผลจะดำเนินการโดยวิธีอัตโนมัติ

การคัดค้าน

คุณสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งมี “ความชอบด้วยกฎหมาย” ของเราเป็นพื้นฐานทางกฎหมายหากคุณเชื่อว่าสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพของคุณมีมากกว่าผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของเรา

เรามีโอกาสแสดงให้เห็นว่าเรามีผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะลบล้างสิทธิและเสรีภาพของคุณ

การโอนเงินระหว่างประเทศ

คุณสามารถขอรับสำเนาหรืออ้างถึงการป้องกันที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกโอนไปนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป

เราอาจกำหนดข้อตกลงในการถ่ายโอนข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เช่นปิดบังข้อมูลบางอย่างที่อยู่ในเอกสารเหล่านี้) เพื่อเหตุผลในเชิงพาณิชย์

หน่วยงานกำกับดูแล

คุณมีสิทธิที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลในท้องถิ่นเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราขอให้คุณพยายามแก้ไขปัญหาใด ๆ กับเราก่อนแม้ว่าคุณจะมีสิทธิ์ในการติดต่อหน่วยงานกำกับดูแลของคุณได้ทุกเมื่อ

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: พฤษภาคม 2018